Infrabastu


Vad är infrabastu?

Du får en behaglig temperatur i en infraröd bastu. Bastubadandet sker i en behaglig temperatur mellan 40-65 C (traditionell bastu 80-100 C). En infrabastu är en så kallad lågtemperatur bastu.
Den är behaglig att vistats i och kan med fördel användas av alla även av personer som inte finner sig komfortabla i allt för höga temperaturer eller på grund av hälsoskäl (högt blodtryck) inte kan vistas i traditionell bastu med dess höga temperatur.

I en infrabastu bör temperaturen inte överstiga 65 C, högre temperatur ger ingen förbättrad effekt. Redan vid en temperatur på 40-50 C nås önskad effekt.

En långvågig infraröd bastuproducerar energivågor som så nära som möjligt motsvarar kroppens egna strålningsenergi. Detta gör att vi kan absorbera så mycket som 93 % av de infravågor som träffar kroppen. Att bli exponerad av infraröd värme under längre tid är helt ofarligt och kan aldrig orsaka några skador på din hud. Infraröd värme är hälsosamt och helt ofarlig för alla levande ting. Långvågig infraröd värme används i dag inom sjukvården för att värma nyfödda spädbarn.

Långvågigt infrarött ljus har förmågan att direkt tränga igenom kroppens vävnader till ett djup av 4,5 cm. Den infraröda energin från en infraröd bastu gör att man svettas upp till 2-3 ggr mer än i traditionell bastu trots att man befinner sig i mycket lägre temperaturer. Det skapar en mängd positiva effekter. Den djupa uppvärmningen av muskelvävnad och inre organ leder till ett ökat blodflöde genom vidgade blodkärl och stimulerad hjärtverksamhet. Det genererar positiva effekter för muskler leder samt hjärtkärl-konditionen. Det stora frigörandet av vatten i kroppen och den kraftiga svett produktionen ger en effektiv avgiftning av kroppen. De infraröda strålarnas positiva effekter är många och vi skall beskriva dessa närmare.